Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Pytanie do KE w sprawie wspólnej polityki w zakresie szczepień ochronnych

23.02.19

10 stycznia 2019 roku, europoseł Stanisław Ożóg wystosował pytanie do Komisji wymagające odpowiedzi na piśmie dotyczące wypracowania wspólnej polityki w zakresie szczepień ochronnych, które są  najbardziej efektywną formą zapobiegania chorobom zakaźnym.

W wielu krajach europejskich szczepienia dzieci i młodzieży mają od wielu lat charakter obowiązkowy. Większość krajów UE prowadzi scentralizowaną politykę w zakresie szczepień opartą na systemie publicznej opieki zdrowotnej, finansowanej ze środków rządowych. UE nie wypracowała jednak dotąd wspólnej polityki w zakresie szczepień ochronnych.

W ostatnim czasie mamy do czynienia ze wzrostem zachorowań na choroby zakaźne w niektórych krajach UE oraz w krajach sąsiednich, a jednocześnie coraz częstszym jest fakt odmowy szczepienia przez rodziców swoich dzieci.

Mając na uwadze narastające zjawisko niekontrolowanego napływu imigrantów zasadnym wydaje się podjęcie działań w celu uszczelnienia systemu szczepień oraz ujednolicenia programów profilaktycznych w poszczególnych krajach UE.

W związku z tym Pan Poseł zwrócił się do Komisji z następującymi pytaniami:

  1. Czy Komisja dostrzega potrzebę ujednolicenia programów profilaktycznych szczepień w poszczególnych krajach UE?
  2. Czy Komisja monitoruje skalę wzrostu osób niezaszczepionych w poszczególnych krajach?

Odpowiedź w imieniu KE została udzielona 21 lutego przez komisarza Vytenisa Andriukaitisa.

W pierwszej kwestii Komisja wskazała, że „kompetencje w zakresie polityki i organizacji szczepień należą do państw członkowskich UE”. Jednak chce ona wspierać współpracę między państwami członkowskimi w zakresie krajowych programów szczepień i pomagać państwom członkowskim w poprawie stanu zaszczepienia. W 2018 r. zainaugurowano wspólne działanie w sprawie szczepień, współfinansowane z unijnego programu działań w dziedzinie zdrowia, w celu wymiany najlepszych praktyk w zakresie krajowych polityk szczepień.

“Na podstawie zalecenia Rady w sprawie zacieśnienia współpracy na rzecz przeciwdziałania chorobom zwalczanym drogą szczepień Komisja zamierza zbadać, wraz z krajowymi organami ds. zdrowia publicznego, możliwość ustanowienia wytycznych dotyczących podstawowego unijnego programu szczepień, aby poprawić przestrzeganie kalendarzy krajowych i promować równą ochronę zdrowia obywateli Unii, a także możliwość stworzenia wspólnej karty szczepień”.

Na drugie pytanie dotyczące monitorowania skali wzrostu osób niezaszczepionych, KE stwierdziła, że „Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób gromadzi dane w państwach członkowskich UE na temat osób cierpiących na choroby, którym można zapobiegać przez szczepienia. Z rocznych i miesięcznych sprawozdań epidemiologicznych opartych na tych danych wynika, że większość chorych była nieszczepiona”.

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com