Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Pytanie do KE w sprawie wzrostu zachorowań na odrę

07.03.19

10 stycznia 2019 roku, Panowie Posłowie Stanisław Ożóg oraz Valdemar Tomasevski wystosowali dwa pytania do Komisji wymagające odpowiedzi na piśmie. Dotyczyło ono wzrostu zachorowań na odrę.

W ostatnich miesiącach w mediach często pojawiają się informacje o wzroście zachorowań na odrę w krajach sąsiadujących z UE, m.in. na Ukrainie. Przypadki wystąpienia odry np. w Polsce w znacznym odsetku występują u osób niebędących narodowości polskiej. O wzroście zachorowań na odrę pisała też prasa we Włoszech i Rumunii.

W związku z tym Panowie Posłowie zwrócili się z prośbą o odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy w ostatnim okresie w UE zwiększyła się ilość zachorowań na odrę i jakie działania zostały podjęte w celu informowania społeczeństwa o zagrożeniu wynikającym z wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego w sąsiedztwie UE?
  2. Czy zasadnym jest wprowadzenie procedur związanych z profilaktyką i leczeniem dla podróżujących do krajów sąsiadujących z UE oraz wymogów związanych z zachowaniem bezpieczeństwa osób wjeżdżających?

Odpowiedź w imieniu KE została udzielona 6 marca przez komisarza Vytenisa Andriukaitisa.

Na pierwsze pytanie odpowiedź brzmiała, że „duże ogniska odry występowały w UE już w poprzednich latach, w szczególności w latach 2002–2003 (37 679 przypadków), 2010–2011 (65 213 przypadków) oraz 2017–2018 (33 299 przypadków). Liczba zachorowań w latach 2017–2018 było znaczna, ale nie największa w ostatnich latach.

W tym kontekście Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) stale monitoruje występowanie zachorowań na odrę w UE i w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz krajach sąsiadujących z UE, a także publikuje oceny ryzyka, dane dotyczące nadzoru nad odrą oraz miesięczne sprawozdania dotyczące monitorowania i zagrożeń.

Chociaż polityka szczepień leży w gestii państw członkowskich, Komisja koordynuje z państwami członkowskimi – za pośrednictwem Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia – działania w zakresie gotowości, oceny i zarządzania kryzysowego w odniesieniu do chorób zwalczanych drogą szczepień”.

Zaś w przypadku drugiej kwestii stwierdzono, że „zasadniczo przed podróżą zagraniczną należy skontaktować się ze służbami ochrony zdrowia i zapytać o szczególne zagrożenia dla zdrowia w kraju docelowym oraz dostępne możliwości zapobiegania, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami polityki krajowej. ECDC prowadzi stronę internetową zawierającą informacje dla podróżnych i organów służby zdrowia publicznego na temat kwestii zdrowotnych związanych z określonymi miejscami docelowymi”.

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com