Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Rozmowa na temat Europy dwóch prędkości w TV Trwam i Radio Maryja

28.09.15

29 września bierzącego roku Poseł Stanisław Ożóg wziął udział w programie “Rozmowy niedokończone”, którego tematem były coraz wyraźniej rysujące się różnice w traktowaniu poszczególnych Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Do dyskusji zaproszeni zostali również Europoseł Janusz Wojciechowski oraz samorządowcy – poseł Kazimierz Moskal (PiS), oraz Mieczysław Miazga, Radny w Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Podczas rozmowy poruszono takie zagadnienia jak problemy w rolnictwie, dodruk pustego pieniądza, narzucanie decyzji politycznych podjętych niezależnie od Państwa Członkowskiego czy pozycji niektórych krajów w UE. Podczas rozmowy jednoznacznie wskazywano na skandaliczne traktowanie przez Unię Europejską krajów Europy środkowo-wschodniej, podkreślając rolę, jaką często odgrywają w tym procederze Niemcy i Francja.

Jak bardzo trafnie zauważył Poseł Stanisław Ożóg “Nadużyciem jest mówienie o dwóch prędkościach, kiedy panuje już nawet nie stagnacja a RECESJA. Minister finansów Francji na szereg zadanych przeze mnie dociekliwych pytań odpowiadał tylko, że jeżeli któremukolwiek krajowi UE wydaje się, że może zrobić coś bez zgody Francji i Niemiec jest w błędzie”!

Uczestnicząc w obradach komisji Gospodarczej i Monetarnej jak i Budżetowej, Poseł dostrzega wiele nieprawidłowości, jak na przykład dodruk pustego pieniądza, a mowa o kwocie biliona dwustu miliardów (1 200 000 000 000) euro w ciągu 19 miesięcy! Kiedy budżet UE na okres 7 lat to niespełna BILION.

Wypaczono pojęcie solidarności, interpretując ją zgodnie z potrzebami interesów Niemiec i Francji. Biorąc za dobry przykład gazociąg NORD STREAM, którego budowa jest wbrew interesom Polskim i innych państw Europy środkowo – wschodniej a ciągła uległość rządu polskiego wobec żądań i roszczeń Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, w których to krajach gaz jest o 1/3 tańszy niż ten używany przez Polaków dodatkowo pogarsza sytuację naszego kraju. “Nie możemy się zgodzić na to że w imię solidarności, mamy się wyzbyć autonomii i suwerenności, nie może być tak że EU nie zgadza się na budżet danego państwa, nie może mieć w tej sprawie weta” – mówił Poseł Stanisław Ożóg.

Poruszył on również również sprawę pomocy stoczniom: “O jakiej solidarności my mówimy!? Jeżeli zabroniono pomocy publicznej naszym stoczniom, argumentując to niezgodnością z prawodawstwem unijnym, natomiast Niemcy i kraje Beneluxu takiej pomocy swoim stoczniom udzieliły!”. Zaznaczył przy tym że w świetle ostatnich wydarzeń możemy być świadkami początku końca Unii Europejskiej i “Musimy prowadzić samodzielną politykę gwarantującą interesy naszego narodu”.

Europoseł Janusz Wojciechowski słusznie zauważył, iż nowe przepisy w rolnictwie są wprowadzane dla dużych koncernów, ponieważ wymogi nie są możliwe do spełnienia przez niewielkie gospodarstwa, które są skarbem Polskiej ziemi i gospodarki! Polska “powinna uderzyć pięścią w stół! dosyć zamykania lokalnych zakładów! nie wygramy z koncernami, nic nie zyskamy na likwidowaniu małych zakładów i sklepów” – powiedział. Z ostatnich badań wynika iż Polscy rolnicy, pracują co raz ciężej, produkując co raz więcej, a co raz mniej z tego mają! Ich zysk spada.

Pan Poseł Stanisław Ożóg przywołał również umowę pomiędzy UE a USA (TTIP) i przedstawił zagrożenia z niej płynące dla Polskiego rolnictwa i gospodarki; “Przy Polskich kosztach produkcji nasze produkty nie będą konkurencyjne z tymi z USA gdzie energia jest bardzo tania, a normy środowiskowe łagodne.”

Wszyscy uczestniczy spotkania zgodzili się co do tego że potrzebna jest nowa ekipa rządząca która uratuje to co zostało z Polski, naprawi szkody poczynione przez destrukcyjne dla Polski rządy PO-PSL. Nadchodzące wybory 25 października są na to ostatnią szansą!

Poniżej udostępniamy zapis całej rozmowy, która odbyła się w TV Trwam oraz Radio Maryja:

Część pierwsza (godzina 18.00)

Część druga (godzina 21.30)

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com