Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatyw i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się “regionem równych szans”. Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje, na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój”.

Stanisław Ożóg

Wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Samorząd

 

Sukcesy Starostwa Rzeszowskiego odniesione w latach 1999 – 2005 dzięki zaangażowaniu Starosty Rzeszowskiego Stanisława Ożoga

 

  • Dom Sue Ryder
   Budowa Hospicjum onkologiczne w Górnie (1999-2001). Jedyna na Podkarpaciu i ostatnia w Polsce inwestycja brytyjskiej fundacji Lady Sue Ryder. Budowa Domu Sue Ryder w Górnie była inwestycją przejętą od podstaw oraz bez zabezpieczenia środków po reformie administracyjnej kraju. Koszt tego przedsięwzięcia to 10 mln 250 tys. zł. Dom dla 60 osób terminalnie chorych wybudowano w ciągu zaledwie 15 miesięcy. Od 21 czerwca 2001 r. mogą znaleźć tutaj schronienie i profesjonalną opiekę osoby nieuleczalnie chore i wymagające stałej opieki z terenu powiatu rzeszowskiego i powiatów ościennych.
  • Rozbudowa Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim
   Rozbudowa Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim o budynek dydaktyczny i salę gimnastyczną odbyła się w latach 2002 – 2005. Koszt inwestycji to około 3 mln 800 tys. zł. Inwestycja została zrealizowana dzięki zaangażowaniu Stanisława Ożoga Starosty Rzeszowskiego.
  • Budynek dydaktyczny Zespołu Szkół Zawodowych im. K. S. Wyszyńskiego w Dynowie
   W latach 2000-2001 dzięki zaangażowaniu Stanisława Ożoga Starosty Rzeszowskiego powstał budynek dydaktyczny dla Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. Koszt przedsięwzięcia to 2 mln 216 tys. zł
  • Hala widowiskowo – sportowa w Miłocinie
   Hala widowisko – sportowa przy Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości w Miłocinie powstała w latach 2001 – 2003. Koszt inwestycji to około 5,5 mln zł. Inwestycja powstała dzięki zaangażowaniu Stanisława Ożoga Starosty Rzeszowskiego. Hala jest obiektem pełnowymiarowym, posiada ponad 300 miejsc siedzących, służy do organizacji imprez o randze międzynarodowej.
  • Budowa sali gimnastycznej w Trzebosi
   Zdjęcie pokazuje salę gimnastyczną Zespołu Szkół w Trzebosi – szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Stanisław Ożóg podjął starania o realizację zadania „Modernizacja, rozbudowa i budowa sali gimnastycznej” pełniąc funkcję Starosty Rzeszowskiego.
  • Droga powiatowa w Wólce Podleśnej
   Droga powiatowa w Wólce Podleśnej – inwestycja zrealizowana ze środków zewnętrznych.

Inwestycje oraz zadania zrealizowane przez Starostwo Rzeszowskie w latach 1999-2005 dzięki zaangażowaniu Starosty Rzeszowskiego Stanisława Ożoga.

 

 • W trakcie kadencji Stanisława Ożoga dwukrotnie zwiększono dochody budżetu powiatu. Starosta w latach 1999-2005 pozyskał ze środków pozabudżetowych 126 mln zł na inwestycje.
 • Dochody budżetu zwiększyły się z kwoty 24 621 692 w 1999 roku do kwoty 70 330 177 zł w 2005 roku.
 • O gospodarności Stanisława Ożoga jako Starosty Rzeszowskiego świadczą również liczne nagrody i wyróżnienia. Stanisław Ożóg został uhonorowany prestiżową nagrodą im. Grzegorza Palki zwaną Oskarem samorządowym. Otrzymał medal im. Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Dwukrotnie zdobył tytuł najlepszego starosty Podkarpacia w latach 2000 i 2002.
Rok

Dochody

Plan na początek roku

Dochody

Plan po zmianach na 31 grudnia

%

Plan po zmianach do planu na początek roku

1999 24 621 692 29 275 241 118,9
2000 34 194 044 42 383 698 123,9
2001 40 535 624 54 078 647 133,4
2002 39 445 210 44 617 711 113,1
2003 43 445 210 48 551 862 111,1
2004 45 367 528 52 114 314 114,87
2005 57 800 493 70 330 177 121,67

W latach 1999 – 2005 dzięki zaangażowaniu Stanisława Ożoga Starosty Rzeszowskiego w powiecie zrealizowano następujące inwestycje:
Drogi
W momencie powstania Powiatu Rzeszowskiego 1 stycznia 1999 roku długość dróg powiatowych wynosiła 593 km, z czego jedynie 155 km było w dobrym stanie technicznym.
W 2008 r. sytuacja ta uległa znacznej poprawie. Spośród 575 km dróg będących w gestii powiatu aż 408 km było w dobrym stanie technicznym.
Obecnie sieć dróg obejmuje 559 km.

Lp. Gmina Zakres rzeczowy
(km)
Wartość
1. Błażowa 20,684 4.116.056,22
2. Boguchwała 6,170 6.189.487,12
3. Dynów 26,829 3.831.347,56
4. Miasto Dynów 2,620 477.353,04
5. Głogów Młp. 20,088 3.975.719,02
6. Chmielnik 17,970 4.306.610,30
7. Hyżne 9,618 2.013.046,23
8. Krasne 13,108 6.615.852,20
9. Kamień 12,864 1.520.416,25
10. Lubenia 4,738 747.308,250
11. Sokołów Młp. 24,871 5.588.493,01
12. Świlcza 16,824 7.954.269,88
13. Trzebownisko 19,660 5.436.092,630
14. Tyczyn 16,760 2.964.525,020
Razem 212,804 55.786.576,73

Niektóre inwestycje drogowe realizowane w tym okresie

Rok realizacji Program Instytucja obsługująca projekt Nr drogi Tytuł projektu wartość
2001 Bank Światowy PAOW – Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich 182 Przebudowa drogi powiatowej nr 182 Hucisko – Nienadówka – Trzeboś Górna w km od 2+549 do 10+608 1 085 115,25
2002 1 292 397,89
2003 SAPARD ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 560 Modernizacja drogi powiatowej nr 560 Głogów Małopolski – Raniżów w km od 0+000 do 7+000 1 571 566,62
2004 SAPARD ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 110 Modernizacja (przebudowa) drogi powiatowej nr 110 Markowizna-Wólka Sokołowska w km od 0+000 do 2+000 1 043 808,27
2004 SAPARD ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 501 Modernizacja (przebudowa) drogi powiatowej nr 501 Błażowa-Harta w km od 0+000 do 7+411 1 390 590,40
2004 SAPARD ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 551 Modernizacja (przebudowa) drogi powiatowej nr 551 Czarna Sędziszowska-Bratkowice-Młocin w km od 6+560 do 10+760 1 192 724,52
2006 ZPOPR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Urząd Wojewódzki 600 Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej Nr 1414 R (600) Budziwój – Hermanowa w km od 2+660 do 4+860 949 821,85
2005 ZPOPR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Urząd Wojewódzki 540 Przebudowa drogi powiatowej nr 1 388 R (540) Trzciana – Nosówka – Zwięczyca w km od 0+000 do 14+159 8 319 551,74
2006 2 178 496,60
2005 ZPOPR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Urząd Wojewódzki 571 Przebudowa drogi powiatowej nr 1 384 R (571) Terliczka – Strażów – droga krajowa nr 4 w km od 0+000 do 9+304 3 932 896,69
2006 1 093 848,65
2002 Kontrakt Wojewódzki Urząd Wojewódzki 615 Modernizacja drogi powiatowej Błażowa-Harta 299 127,62

Oświata

 • 2000-2001 – Wybudowanie budynku dydaktycznego dla Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie (koszt 2 mln 216 tys. zł)
 • 2000-2001 – Adaptacja pomieszczeń przychodni przy ul. Batorego dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Rzeszowie (koszt 252.836,13 zł)
 • 2000-2002 – Wymiana pokrycia dachowego, remont i wymiana okien w internacie Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie (wówczas ZS RCKU w Trzcianie) modernizacja uciepłowienia w budynku głównym i pałacyku i 2005 r. remont dachu na budynku głównym, wymiana dachu na Sali gimnastycznej, docieplenie części ścian internatu (koszt 1 mln 290 tys. zł)
 • 2001-2003 – Wybudowanie hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości w Miłocinie (koszt blisko 5,5 mln zł)
 • 2002-2005 – Rozbudowanie Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. o budynek dydaktyczny i salę gimnastyczną (koszt ok. 3 mln 800 tys. zł)
 • 2003-2004 – Termomodernizacja i remont obiektów LO w Dynowie (koszt ponad 1mln 900 tys. zł)

Ochrona zdrowia

 • 1999-2001 – budowa Hospicjum onkologicznego w Górnie – jedyna na Podkarpaciu i ostatnia w Polsce inwestycja brytyjskiej fundacji Lady Sue Ryder. Budowa Domu Sue Ryder w Górnie była inwestycją przejętą od podstaw oraz bez zabezpieczenia środków po reformie administracyjnej kraju. Koszt tego przedsięwzięcia to 10 mln 250 tys. zł. Dom dla 60 osób terminalnie chorych wybudowano w ciągu zaledwie 15 miesięcy. Od 21 czerwca 2001 r. mogą znaleźć tutaj schronienie i profesjonalną opiekę osoby nieuleczalnie chore i wymagające stałej opieki z terenu powiatu rzeszowskiego i powiatów ościennych.
 • 2000-2001 – przeprowadzono adaptację budynku Przychodni w Dynowie na Zakład Opieki Długoterminowej ( koszt ponad 1 mln 50 tys. zł.), modernizacja uciepłowienia i adaptacja pomieszczeń Przychodni Rejonowej w Głogowie w 2003 r. (koszt 137.676,20 zł)
 • 2001-2003 – Termomodernizacja obiektów SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie (koszt ok. 3.384.759 zł)
  Pierwszy w województwie podkarpackim, a drugi w Polsce oddział dla chorych na Alzheimera w Górnie powstał w 2001 r. Przeprowadzano sukcesywnie remonty pawilonów. Europejski poziom świadczonych usług w gruntownie zmodernizowanym SP ZZOZ Sanatorium” w Górnie.
  W dniu dzisiejszym „Sanatorium” spełnia normy ISO 9001 : 2001 oraz wszelkie wymagania w zakresie lecznictwa szpitalnego, opieki długoterminowej, specjalistyki ambulatoryjnej oraz usług diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej. Potwierdzeniem jest certyfikat przyznany w roku 2007 przez TÜV NORD Polska Sp. z o.o.SP ZOZ nr 2 w Rzeszowie.
 • W strukturze SP ZOZ Nr 2 w Rzeszowie jest aż 38 jednostek świadczących usługi medyczne w gminach Powiatu Rzeszowskiego w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz w 22 dziedzinach specjalistycznej opieki zdrowotnej, a ponadto w:
  – Zakładzie Opieki Długoterminowej i Paliacji w Błażowej
  – Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczy w Dynowie
  – Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczy w Hyżnem.
 • Przychodnia Specjalistyczna – Centrum Diagnostyczne w Rzeszowie jedna z najnowocześniejszych, ambulatoryjnych jednostek. Najnowocześniejszy w województwie podkarpackim tomograf komputerowy uruchomiony w 2005 r. zakupiony za kwotę 877.189,63 zł

Na służbę zdrowia wydatkowano w ramach ZOZ nr 2 i SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie w latach 1999-2005 : ponad 21 mln 102 tys. zł

Pomoc społeczna

 • Domy pomocy społecznej: jednostka organizacyjna Powiatu – Dom Pomocy Społecznej w Górnie i domy, którym Powiat przekazuje dotację: w Dynowie, Łące, Kąkolówce i Chmielniku.
 • W latach 1999-2004 wybudowano budynek zaplecza technicznego dla DPS, ciepłociąg do pawilonów i wymieniono instalację CO w pawilonach, wyremontowano pawilon z przeznaczeniem dla osób chorych psychicznie, w części pawilonów dokonano wymiany okien, docieplenia stropu, dokonano termomodernizacji 9 pawilonów, przeprowadzono częściowy remont pawilonu nr 16 ( koszt tych prac to ponad 4 mln 496 tys. zł ).
 • W roku 2005 remonty kolejnych pawilonów za kwotę 334.765 zł
 • Powiat Rzeszowski jako jeden z pierwszych w Polsce utworzył Powiatowy Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz uruchomił program Sieci Punktów Interwencji Kryzysowej. Od stycznia 2009 r. funkcjonuje w Górnie Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
 • Powiatowy Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego – pierwszy tego typu związek w województwie podkarpackim. Cykliczna impreza Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi Powiatu Rzeszowskiego ustanowiona przez Radę Powiatu Rzeszowskiego w dniu 28.12.1999 r.

Przeciwdziałanie bezrobociu

 • Utworzenie w ramach pomocy rządu brytyjskiego pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej Ośrodka Doradztwa Indywidualnego Bezrobotnym Centrum Plus stanowiącego zaczątek nowej formy pomocy osobom bezrobotnym.
 • Centrum Aktywizacji Bezrobotnych – pierwsza w Polsce wyspecjalizowana struktura obejmująca swoim działaniem sferę aktywnego przeciwdziałania bezrobociu, oddana do użytku w 2002 r.
 • Eksperymentalne programy, takie jak „Szansa na powrót”, czy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów „Junior”.
 • Powstały także Gminne Centra Pracy.

Ochrona środowiska

 • Zlikwidowanie składowisk niebezpiecznych zawierających rtęć i zrekultywowanie zanieczyszczonych terenów po byłych rzeszowskich Zakładach Lamp Wyładowczych „Polam” – jedno z najistotniejszych wydarzeń 2005 roku w skali regionu. O usunięcie odpadów przez 15 lat bezskutecznie zabiegali okoliczni mieszkańcy i ekolodzy.
 • Całkowity koszt zadania wyniósł ok. 1 mln 977 tys. zł. Zlikwidowano łącznie 12 składowisk stłuczki szklanej zawierających rtęć na obszarze trzech gmin powiatu rzeszowskiego (Trzebownisko, Świlcza i Głogów Młp.)

Geodezja i kartografia

 • Informatyzacja zasobu geodezyjno-kartograficznego: część opisowa zasobu funkcjonuje w całości w postaci zinformatyzowanej, część kartograficzna w zakresie mapy ewidencyjnej zinformatyzowana w całości, natomiast w zakresie mapy zasadniczej zinformatyzowana w ok. 45%.
 • Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków przeprowadzona w 43%wszystkich obrębów ewidencyjnych.
 • Pilotażowy program scaleń gruntów na terenie gm. Błażowa, obejmujący wsie: Błażowa Górna, Białka i Lecka, prowadzony w latach 2003-2006, którego efektem było m.in. powiększenie gospodarstw, wydzielenie terenów użyteczności publicznej i na rzecz gospodarki leśnej.

Wybrane zadania wykonane przez Miasto i Gminę Sokołów Małopolski w latach 1992-1998 zarządzaną przez Radę Gminy i Burmistrza Stanisława Ożoga

 • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Małopolskim
  Kompleks oświatowy wybudowany przez burmistrza Miasta i Gminy Sokołów Małopolski Stanisława Ożoga w latach 1995 – 1998. W skład obiektu wchodzi budynek administracyjno-socjalny, dydaktyczny, sala gimnastyczna pomocnicza i hala sportowa. Środki na ten cel pozyskane zostały z budżetu państwa, budżetu województwa oraz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż inwestycja została zrealizowana w krótkim okresie czasu i do dnia dzisiejszego służy najmłodszemu pokoleniu mieszkańców Sokołowa Małopolskiego.
 • Oczyszczalnia ścieków w Sokołowie Małopolskim
  Oczyszczalnia ścieków w Sokołowie Małopolskim została wybudowana w latach 1994-1997 w okresie gdy Stanisław Ożóg pełnił funkcję burmistrza Miasta i Gminy Sokołów Małopolski. Wraz z oczyszczalnią budowano kanalizację. Do chwili obecnej oczyszczalnie zmodernizowano, przepustowość zwiększono, skanalizowano 95% gminy.
 • Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 2 im. M. Konopnickiej w Nienadówce
  Zespół Szkół nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nienadówce był rozbudowywany w latach 90-tych przez burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski Stanisława Ożoga, następnie dobudowano salę gimnastyczną.
 • Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej w Turzy
  Miejsce zwane „małym Katyniem” – hałd dla żołnierzy AK zamordowanych w 1944 roku przez NKWD. Miejsce kaźni zostało upamiętnione w 1995 roku. Na wniosek burmistrza Miasta i Gminy Sokołów Małopolski Stanisława Ożoga ze środków finansowych województwa, budżetu Gminy Sokołów Małopolski oraz budżetów gmin ościennych dokonano ekshumacji ciał zamordowanych żołnierzy AK oraz postawiono mogiłę.

Stanisław Ożóg

Stanisław Ożóg – Parlament Europejski

Debaty - Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji (debata) - Stanisław Ożóg - Środa, 18 kwietnia 2018 - Strasburg - Wersja poprawiona

Źródło : © Unia Euro [...]

Debaty - Zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (debata) - Stanisław Ożóg - Środa, 18 kwietnia 2018 - Strasburg - Wersja poprawiona

Źródło : © Unia Euro [...]

Debaty - Obowiązek rozliczania, wymogi dotyczące zgłaszania, techniki ograniczania ryzyka i repozytoria transakcji (debata) - Stanisław Ożóg - Poniedziałek, 11 czerwca 2018 - Strasburg - Wersja tymczasowa

Źródło : © Unia Euro [...]

Odpowiedź - Zagrożenia płynące z wprowadzenia nowych uregulowań w zakresie importu mięsa drobiowego z Ameryki Południowej - E-002134/2018

Odpowiedź KomisjiZob [...]

Zapis wideo wystąpienia posła - Obowiązek rozliczania, wymogi dotyczące zgłaszania, techniki ograniczania ryzyka i repozytoria transakcji (debata) - Stanisław Ożóg - Poniedziałek, 11 czerwca 2018 r. - 17:39 - Strasburg

Długość zapisu wideo [...]

Pytanie pisemne - Udział przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera w 200. rocznicy urodzin Karola Marksa - P-002768/2018

Pytanie wymagające o [...]

Odpowiedź - Naruszanie wolności słowa w internecie - E-002041/2018

Odpowiedź KomisjiZob [...]

Debaty - Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za rok 2014 (debata) - Stanisław Ożóg - Poniedziałek, 1 lutego 2016 - Strasburg - Wersja poprawiona

Źródło : © Unia Euro [...]

Pytanie pisemne - Zagrożenia płynące z wprowadzenia nowych uregulowań w zakresie importu mięsa drobiowego z Ameryki Południowej - E-002134/2018

Pytanie wymagające o [...]

Pytanie pisemne - Naruszanie wolności słowa w internecie - E-002041/2018

Pytanie wymagające o [...]

RSS Europarlament

Minutes - Monday, 18 June 2018 - PE 623.963v01-00 - Committee on Economic and Monetary Affairs

Source : © European [...]

Amendments 1 - 41 - General budget of the European Union for the financial year 2019 - all sections - PE 625.516v01-00 - Committee on Economic and Monetary Affairs

AMENDMENTS 1 - 41 - [...]

Draft report - Disclosures relating to sustainable investments and sustainability risks - PE 626.716v01-00 - Committee on Economic and Monetary Affairs

DRAFT REPORT on the [...]

Question to the ECB - Banking oversight pre 2008 - PE 626.677v01-00 - Committee on Economic and Monetary Affairs

Question for written [...]

Question to the ECB - Applying TCFD recommendations to the ECB - PE 626.676v01-00 - Committee on Economic and Monetary Affairs

Question for written [...]

Draft opinion - The state of the debate on the Future of Europe - PE 626.685v01-00 - Committee on Economic and Monetary Affairs

DRAFT OPINION on the [...]

Pytanie ustne - Niewłaściwa sprzedaż produktów finansowych - O-2018-000082

Pytanie wymagające o [...]

Pytanie ustne - Niewłaściwa sprzedaż produktów finansowych - O-2018-000083

Pytanie wymagające o [...]

Question to the ECB - Γραπτές ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και το ΕΣΕ το 2018 - PE 625.543v01-00 - Committee on Economic and Monetary Affairs

QUESTION FOR WRITTEN [...]

Draft report - European Crowdfunding Service Providers (ECSP) for Business - PE 626.662v01-00 - Committee on Economic and Monetary Affairs

DRAFT REPORT on the [...]

Masz problem natury prawnej i nie wiesz do kogo możesz się zwrócić? Potrzebujesz porady prawnej online za darmo od doświadczonych prawników i radców prawnych? Skorzystaj z oferty, dostępne usługi: porada prawna online, porada prawna przez telefon, bądź stała opieka prawna. Nie czekaj, uzyskaj błyskawiczną pomoc prawną już dziś.