Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Sprawozdanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2013

08.12.14

Dziś odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych (ECON), na którym jednym z punktów obrad było rozpatrzenie projektu Sprawozdania Rocznego Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB).

Poseł Stanisław Ożóg zabrał głos w imieniu grupy EKR. Poniżej przedstawiamy treść wystąpienia.

“Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Sprawozdawco,

Po pierwsze chciałbym podkreślić, że sprawozdawca bardzo otwarcie rozpoczął współpracę angażując się od początku w rozmowy z kontrsprawozdawcami i mam nadzieję, że ta współpraca będzie trwała. Sprawozdanie, które przygotował Pan Urtasun ogólnie idzie w dobrym kierunku. Myślę, że mogę zgodzić się z odniesieniem do planu inwestycyjnego Junckera, osobiście interesowałoby mnie skąd te 300 mld się weźmie, ale uzgodniliśmy i powinniśmy się tego trzymać, iż to sprawozdanie nie jest odpowiednim miejscem na tę debatę.

Co do samego projektu sprawozdania mam kilka następujących uwag.

Jeżeli chodzi o ocenę projektów, to zgadzam się ze sprawozdawcą, iż projekty powinny być kompleksowo oceniane, również w drodze konsultacji społecznych, szczególnie, jeśli mogą zdecydowanie wpłynąć na lokalne społeczności, brakuje mi jednak w projekcie sprawozdania odniesienia do kompleksowej oceny projektów pod względem namacalnych korzyści gospodarczych mających na celu wzrost i zatrudnienie, szczególnie w regionach z wysokim bezrobociem. W tych ustępach gdzie pojawiają się odniesienia do projektów dotyczących efektywności energetycznej również widziałbym odniesienie do potencjalnych korzyści gospodarczych. Myślę, że można by to uzupełnić.

Ponadto małe i średnie przedsiębiorstwa, pojawia się kilka odniesień na ten temat, ale w sprawozdaniu z działalności EBI jest cała sekcja poświęcona odblokowaniu finansowania dla MŚP. W 2013 roku przeznaczono około 30% na kredyty dla MŚP, a tym samym na tworzenie miejsc pracy, wsparcie dla MŚP ma znaczenie szczególnie dla tworzenia miejsc pracy w społecznościach lokalnych, dlatego chciałbym zobaczyć więcej w raporcie naszej komisji na ten temat. W 2013 roku po raz pierwszy przyznano kredyty w ramach mikrofinansowania w Europie, wydaje mi się, że to również zasługuje na uwagę.

W końcu, popieram sprawozdawcę, że powinniśmy zachęcać EBI do finansowania projektów szczególnie tych wydajnych energetycznie, ale nie popieram kategoryzowania z góry które projekty powinny być wycofane. Uważam, że temu ma właśnie służyć odpowiednia ocena projektów przed ich rozpoczęciem, zatem nie mogę poprzeć ustępu 20 w obecnej formie.”

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com