Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji 2019

31.01.19

Podczas trwającej w Brukseli sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego miała miejsce debata poświęcona sprawozdaniu rocznemu dotyczącemu polityki konkurencji. W dyskusji, z udziałem komisarz Věry Jourovej, głos zabrał europoseł, Stanisław Ożóg.

Podkreślał, że silna, skuteczna polityka konkurencyjna od początku leży u podstaw funkcjonowania jednolitego rynku. “Mam jednak mieszane uczucia, kiedy widzę jak stosowane są podwójne standardy w kwestii krytykowania konkretnych państw czy też instytucji i organizacji” – mówił Stanisław Ożóg.

Jak tłumaczył europoseł PiS, sprawozdawca nie miał problemu ze wskazaniem konkretnych firm amerykańskich, ale kiedy mowa o europejskich patologiach podatkowych, to wyraźnie niektóre rządy, jurysdykcje jak np. w Luksemburgu, Holandii czy Irlandii mają specjalny immunitet w tej materii.

Europoseł mówił, że sytuacja jest podobna w kwestii konkurencyjności energetycznej. “Tekst wzywa do poszanowania zasad praworządności i solidarności. Ale jednocześnie brak jest woli i odwagi politycznej, by wyraźnie wskazać na projekt drugiego gazociągu północnego” – wskazywał Ożóg. Jego zdaniem to rozczarowujące i nie do końca uczciwe.

Zwracając jednak uwagę na to, że wiele zapisów w proponowanym tekście, m.in. w temacie unikania opodatkowania czy też prania brudnych pieniędzy zasługuje na poparcie, polski polityk pozytywnie ocenił całość sprawozdania.

 

“Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo,

Wszyscy zgadzamy się co do tego, że silna i skuteczna polityka konkurencji UE od początku leży u podstaw funkcjonowania naszego jednolitego rynku.

Mam jedna mieszane uczucia, kiedy widzę, jak podwójne standardy stosowane są w tej izbie do krytykowania konkretnych państw, instytucji czy organizacji.

Sprawozdawca nie miał problemu ze wskazaniem konkretnych firm amerykańskich, ale kiedy mowa o europejskich patologiach podatkowych, to wystarczy tutaj powiedzieć „niektóre rządy i jurysdykcje”, tak, jakby np. Luksemburg, Holandia czy Irlandia miał specjalny immunitet w tej materii.

Podobnie w kwestii konkurencyjności energetycznej – tekst wzywa do poszanowania zasad „solidarności” i „praworządności” – ale brakło odwagi i woli politycznej, by wyraźnie wskazać na projekt Drugiego Gazociągu Północnego – to rozczarowujące i nie do końca uczciwe.

Tym niemniej przyznaję, że wiele paragrafów sprawozdania w temacie unikania opodatkowania i prania brudnych pieniędzy zasługuje na poparcie, dlatego też moja delegacja poprze go w jutrzejszym głosowaniu.

Dziękuję.”

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com