Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Stanisław Ożóg nt. minimalnego pokrycia strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych

14.03.19

Podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu miała miejsce debata na temat minimalnego pokrycia strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych. W imieniu grupy EKR głos w niej zabrał europoseł PiS, Stanisław Ożóg.

“Instytucje finansowe w UE poczyniły w ostatnich latach postępy zarówno pod względem jakości portfeli kredytowych, jak i ogólnego wolumenu pożyczek zagrożonych” – mówił europoseł. Zdaniem Stanisława Ożoga, aby zapobiec gromadzeniu się kredytów zagrożonych w przyszłości, konieczne są dodatkowe środki. “Dlatego też z zadowoleniem przyjmuję przedstawioną propozycję legislacyjną i moja delegacja na pewno poprze ją w jutrzejszym głosowaniu” – dodał polski polityk.  

Europoseł zwrócił jednak uwagę na dwie kwestie.

“Po pierwsze, obecne uniwersalne podejście nie uwzględnia nadal istniejących różnic w krajowym prawie cywilnym oraz w długości postępowań w sądach cywilnych” – mówił Stanisław Ożóg.

“Po drugie, należy przeprowadzić specjalną ocenę skutków, aby oszacować potencjalny wpływ rozporządzenia na banki, na przenoszenie kredytów na gospodarstwa domowe, na małe i średnie przedsiębiorstwa i na wzrost PKB w państwach członkowskich” – dodał europoseł PiS.

Sprawozdawcami w sprawie minimalnego pokrycia strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych byli: Esther de Lange (EPP), Roberto Gualtieri (S&D).

 

 

“Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie

Instytucje finansowe w Unii poczyniły postępy pod względem jakości portfeli kredytowych, jak i również ogólnego wolumenu pożyczek zagrożonych. Ażeby zapobiec gromadzeniu się kredytów zagrożonych w przyszłości, konieczne są dodatkowe środki. Dlatego też z zadowoleniem polska delegacja przyjmuję przedstawioną propozycję legislacyjną i ją poprze.

Chciałbym jednak zwrócić uwagę na dwie kwestie.

Po pierwsze, obecne, uniwersalne podejście nie uwzględnia istniejących różnic w krajowym prawie cywilnym oraz w długości postępowania w sądach cywilnych. Po drugie, należy przeprowadzić specjalną ocenę skutków, ażeby oszacować potencjalny wpływ rozporządzenia na banki, na przenoszeniu kredytów na gospodarstwa domowe, na MŚP i skutki wzrostu PKB państw członkowskich.”

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com