Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatyw i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się “regionem równych szans”. Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje, na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój”.

Stanisław Ożóg

Wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Sylwetka

Urodziłem się 27 maja 1953 roku w Sokołowie Małopolskim. Od dzieciństwa byłem związany z Podkarpaciem, na tej ziemi dorastałem i pracowałem. Po ukończeniu studiów w 1977 roku podjąłem pracę w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, którą wykonywałem w terenie jako geodeta w systemie akordowym. Tam zetknąłem się z problemami mieszkańców wsi, miasteczek i dużych miast. Charakter tej pracy, zakres wykonywanych obowiązków nauczył mnie cierpliwości, pracowitości i przede wszystkim umiejętności słuchania ludzi. W tym okresie dwukrotnie wyjechałem do Nowego Jorku, tam pracowałem jak wszyscy wyjeżdżający Polacy, fizycznie. To wywarło duży wpływ na moją osobowość, sposób postępowania i dalsze życie.

Po powrocie z USA w 1992 roku zostałem wybrany burmistrzem Miasta i Gminy Sokołów Małopolski. Funkcję tę pełniłem do lutego 1998 roku, kiedy złożyłem rezygnację i objąłem stanowisko zastępcy dyrektora Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego w Rzeszowie. Był to krótki epizod, gdyż brakowało mi kontaktu z ludźmi, możliwości inicjowania działań, realizacji pomysłów i inwestycji dla naszego regionu. Wkrótce wystartowałem w wyborach samorządowych do Rady Powiatu, wówczas zaufaniem obdarzyło mnie 1311 mieszkańców regionu. 16 listopada 1998 roku zostałem Starostą Rzeszowskim i byłem nim nieprzerwanie do 18 października 2005 roku, wtedy złożyłem rezygnację z powodu objęcia zaszczytnej funkcji posła w Sejmie RP. Startowałem z 6. miejsca listy Prawa i Sprawiedliwości, a uzyskałem najlepszy wynik ze wszystkich trzydziestu kandydatów na tej liście.
Cieszę się, że moja praca i zaangażowanie były dostrzegane. Dwukrotnie zostałem w latach 2000 i 2002 wybrany najlepszym starostą Podkarpacia. W 2003 roku otrzymałem prestiżową nagrodę im. Grzegorza Palki zwaną Oskarem Samorządowym. To nagroda przyznawana w skali całego kraju. Wśród laureatów dotychczas znaleźli się m.in. Śp. Prezydent RP Lech Kaczyński, Śp. Posłanka na Sejm RP Grażyna Gęsicka oraz prof. Jerzy Buzek. Było to dla mnie wyjątkowe wyróżnienie, które bardzo cenię. Na wniosek środowiska pedagogicznego, ku mojemu zaskoczeniu, otrzymałem medal im. Komisji Edukacji Narodowej. Zostałem uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi, mam wiele resortowych nagród i wyróżnień. To dowód na to, że w wielu kręgach moja praca i zaangażowanie były doceniane. Wszystkie nagrody zawsze traktowałem jako sukces zespołu, wyróżnienie grupy ludzi, z którymi miałem zaszczyt współpracować. Ta współpraca układała się bardzo dobrze, mierzalnym wynikiem są moje niewątpliwe osiągnięcia jako starosty przy skromnym budżecie powiatu. W kolejnych latach zwielokrotniałem ten budżet przez pozyskanie środków finansowych ze źródeł zagranicznych oraz ze źródeł krajowych. Tylko takie, niekiedy bardzo trudne zabiegi finansowe umożliwiły przeprowadzenie bardzo wielu inwestycji, które dzisiaj służą wszystkim mieszkańcom.

Największym sukcesem jest dla mnie to, że mam wspaniałą rodzinę, która się rozumie i wspiera. To ogromna zasługa mojej Żony. Mam bardzo dużo przyjaciół, których nigdy nie utraciłem, wręcz odwrotnie, na mojej drodze życiowej zyskuję ich coraz więcej. Czyli ciągle pozostaję sobą.

Stanisław Ożóg

Stanisław Ożóg – Parlament Europejski

Debaty - Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji (debata) - Stanisław Ożóg - Środa, 18 kwietnia 2018 - Strasburg - Wersja poprawiona

Źródło : © Unia Euro [...]

Debaty - Zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (debata) - Stanisław Ożóg - Środa, 18 kwietnia 2018 - Strasburg - Wersja poprawiona

Źródło : © Unia Euro [...]

Debaty - Obowiązek rozliczania, wymogi dotyczące zgłaszania, techniki ograniczania ryzyka i repozytoria transakcji (debata) - Stanisław Ożóg - Poniedziałek, 11 czerwca 2018 - Strasburg - Wersja tymczasowa

Źródło : © Unia Euro [...]

Odpowiedź - Zagrożenia płynące z wprowadzenia nowych uregulowań w zakresie importu mięsa drobiowego z Ameryki Południowej - E-002134/2018

Odpowiedź KomisjiZob [...]

Zapis wideo wystąpienia posła - Obowiązek rozliczania, wymogi dotyczące zgłaszania, techniki ograniczania ryzyka i repozytoria transakcji (debata) - Stanisław Ożóg - Poniedziałek, 11 czerwca 2018 r. - 17:39 - Strasburg

Długość zapisu wideo [...]

Pytanie pisemne - Udział przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera w 200. rocznicy urodzin Karola Marksa - P-002768/2018

Pytanie wymagające o [...]

Odpowiedź - Naruszanie wolności słowa w internecie - E-002041/2018

Odpowiedź KomisjiZob [...]

Debaty - Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za rok 2014 (debata) - Stanisław Ożóg - Poniedziałek, 1 lutego 2016 - Strasburg - Wersja poprawiona

Źródło : © Unia Euro [...]

Pytanie pisemne - Zagrożenia płynące z wprowadzenia nowych uregulowań w zakresie importu mięsa drobiowego z Ameryki Południowej - E-002134/2018

Pytanie wymagające o [...]

Pytanie pisemne - Naruszanie wolności słowa w internecie - E-002041/2018

Pytanie wymagające o [...]

RSS Europarlament

Minutes - Monday, 18 June 2018 - PE 623.963v01-00 - Committee on Economic and Monetary Affairs

Source : © European [...]

Amendments 1 - 41 - General budget of the European Union for the financial year 2019 - all sections - PE 625.516v01-00 - Committee on Economic and Monetary Affairs

AMENDMENTS 1 - 41 - [...]

Draft report - Disclosures relating to sustainable investments and sustainability risks - PE 626.716v01-00 - Committee on Economic and Monetary Affairs

DRAFT REPORT on the [...]

Question to the ECB - Banking oversight pre 2008 - PE 626.677v01-00 - Committee on Economic and Monetary Affairs

Question for written [...]

Question to the ECB - Applying TCFD recommendations to the ECB - PE 626.676v01-00 - Committee on Economic and Monetary Affairs

Question for written [...]

Draft opinion - The state of the debate on the Future of Europe - PE 626.685v01-00 - Committee on Economic and Monetary Affairs

DRAFT OPINION on the [...]

Pytanie ustne - Niewłaściwa sprzedaż produktów finansowych - O-2018-000082

Pytanie wymagające o [...]

Pytanie ustne - Niewłaściwa sprzedaż produktów finansowych - O-2018-000083

Pytanie wymagające o [...]

Question to the ECB - Γραπτές ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και το ΕΣΕ το 2018 - PE 625.543v01-00 - Committee on Economic and Monetary Affairs

QUESTION FOR WRITTEN [...]

Draft report - European Crowdfunding Service Providers (ECSP) for Business - PE 626.662v01-00 - Committee on Economic and Monetary Affairs

DRAFT REPORT on the [...]

Masz problem natury prawnej i nie wiesz do kogo możesz się zwrócić? Potrzebujesz porady prawnej online za darmo od doświadczonych prawników i radców prawnych? Skorzystaj z oferty, dostępne usługi: porada prawna online, porada prawna przez telefon, bądź stała opieka prawna. Nie czekaj, uzyskaj błyskawiczną pomoc prawną już dziś.