Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

180 mln euro na startupy w Polsce Wschodniej

01.12.17

Podczas spotkania rocznego z Komisją Europejską (24 listopada 2017 r.) Program Polska Wschodnia dostał zielone światło na odblokowanie 180 mln euro alokacji w działaniu. 1 grudnia 2017 Komisja potwierdziła to oficjalnym pismem. czytaj dalej »

Żywność dla ludzi czy na wysypisko?

04.12.15

14 października Poseł Stanisław Ożóg wraz grupą 29 eurodeputowanych przygotował Oświadczenie Pisemne w sprawie przekazywania organizacjom charytatywnym niesprzedanej żywności nadającej się do spożycia1. Pod petycją podpisało się do tej pory 256 europosłów. czytaj dalej »

Zalecenia Komisji ECON dla Komisji Handlu Międzynarodowego

26.02.15

Komisja ds. Gospodarczych i Monetarnych (ECON) skierowała do Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA) listę zaleceń do uwzględnienia w końcowym projekcie rezolucji. Przesłane wskazówki dotyczą przede wszystkim TTIP czyli Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji. czytaj dalej »

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com