Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Europosłowie PiS nt. priorytetów gospodarczych UE na 2019 rok

14.03.19

Podczas trwającej w Strasburgu sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego miała miejsce debata poświęcona europejskiemu semestrowi, stanowiącemu roczny cykl koordynacji polityki gospodarczej na poziomie UE, który określa ogólne priorytety gospodarcze dla UE oraz zawiera wytyczne polityczne dla krajów UE na ten rok. W imieniu grupy EKR głos w debacie zabrali m.in. europosłowie PiS – Czesław Hoc oraz Stanisław Ożóg. czytaj dalej »

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com