Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Nowe rozwiązania w kwestii VAT na szczeblu europejskim

03.10.18

Podczas sesji plenarnej w Parlamencie Europejskim w Strasburgu miała miejsce debata nad dwoma sprawozdaniami dotyczącymi nowych regulacji VAT. Pierwsze sprawozdanie odnosiło się do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej, drugie – nowych zasad regulacji stawek podatkowych VAT. czytaj dalej »

Stanisław Ożóg o rozporządzeniu EMIR

11.06.18

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT) i włączenia do niego rozporządzenia EMIR, nakładającego na przedsiębiorców finansowych jak i niefinansowych szereg obowiązków związanych z zawieraniem transakcji pochodnych w głównej mierze poza rynkiem regulowanym. czytaj dalej »

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com