Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Uroczystości patriotyczno – religijne na Górze Śmierci

18.07.17

26 kwietnia br.  w ramach obchodów Miesiąca Pamięci Narodowej, odbyła się Uroczystość Patriotyczno-Religijna na Górze Śmierci.

Każdego roku w tym szczególnym miejscu zebrani oddają hołd tysiącom więźniów różnych narodowości przetrzymywanych i mordowanych w hitlerowskich obozach pracy przymusowej w Pustkowie.

W uroczystościach uczestniczyło wielu kombatantów,  więźniowie, którzy przeżyli obóz, parlamentarzyści, przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych. Gościem specjalnym była pani Zofia Jabłonowska-Ratajska – wnuczka księżnej Heleny Jabłonowskiej z Reyów, działaczki społecznej, członkini AK, która m.in. pomagała więźniom obozu w Pustkowie.  W imieniu Posła do PE Stanisława Ożoga w uroczystości wzięła udział Dorota Znamirowska.

Uroczystości rozpoczęły się od polowej mszy św. w intencji ojczyzny, po której w części artystycznej w montażu słowno-muzycznym zaprezentowała się młodzież  Zespołu Szkół w Pustkowie Osiedlu. Następnie odbył się apel poległych z salwą honorową i złożenie wiązanek pod pomnikiem.

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com