Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Warto przypomnieć i pamiętać

28.06.17

W kontekście dokonań emerytalnych ekipy PO – PSL przeważnie mówimy o podwyższeniu wieku emerytalnego oraz skoku na fundusze zgromadzone przez obywateli w Otwartych Funduszach Emerytalnych.

Zapomina się natomiast o pierwszym dokonaniu ekipy, jakim było obniżenie w ciągu 5 lat wypłacanych emerytur niemal o połowę, na podstawie wprowadzonej w 2009 roku kapitałowej formuły świadczeń emerytalnych w ZUS.

W listopadzie w 2008 roku PO – PSL uchwalili w Sejmie nowelizację ustawy o emeryturach i rentach, wprowadzając kapitałową formę obliczania świadczeń zamiast solidarnościowej. W praktyce oznaczało to, że wysokość miesięczna emerytury miała zależeć od kwoty zebranego kapitału dzielonej przez 216 miesięcy. Do wyliczeń przyjęto, więc założenie, że emeryt przeżyje średnio 18 lat. Efekty zmian w systemie emerytalnym były olbrzymie.

W formule solidarnościowej przed 2009 rokiem emeryt mógł liczyć na wypłatę w wysokości około 60% ostatniej pensji, natomiast po wyliczeniu w formule kapitałowej było to około 1/3. Według danych ZUS z 2013 roku średnia emerytura przyznawana według formuły solidarnościowej wynosiła 3036 zł brutto. Z kolei przeciętna emerytura wyliczona w formule kapitałowej wyniosła jedynie 1856 zł brutto.

Był to wielki przekręt, na który obecnie już niewielu zwraca uwagę.

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com