Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Wspólna debata nt. budżetu na rok 2014/2015

17.12.14

Pan Poseł Ożóg zabrał dziś głos podczas wspólnej debaty nt. budżetu na 2014 i 2015 rok, która jest częścią grudniowych obrad podczas posiedzenia plenarnego w Strasburgu.

Poniżej umieszczamy treść wystąpienia Pana Posła.

“Panie Przewodniczący, Panie i Panowie,

Prace nad unijnym budżetem trwały bardzo długo, a jego obecny kształt jest kompromisowy. Udało się załatać budżetową dziurę nie zwiększając jednocześnie składek do budżetu. Zależy nam na czasie, ponieważ wszyscy chcemy uniknąć prowizorium budżetowego.

Z jednej strony obecny kształt budżetu ma wiele  pozytywnych stron jak na przykład wzrost wydatków na badania, innowacje i edukację oraz pobudzanie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (zwłaszcza jeśli chodzi o poprawę spójności regionalnej).

Z drugiej jednak strony zastanawia mnie problem kumulowania zaległych płatności, o którym szumnie mówi się, że zostanie rozwiązany przez kraje członkowskie. W obecnym kształcie 4,8 mld euro ma trafić na spłatę zaległości z roku bieżącego, ale obawiam się, że problem kumulowania zaległości w płatnościach nadal pozostanie, tym bardziej, że już teraz wiadomo, że kwota 141,2 mld  nie wystarczy by spłacić przyszłoroczne zobowiązania.”

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com