Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Wystawa o Polsce Walczącej w PE

16.10.18

W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się otwarcie wystawy „Polska Walcząca”. Wydarzenie zorganizował europoseł Stanisław Ożóg we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

Na 25 panelach przedstawiono archiwalne zdjęcia i dokumenty z epoki prezentujące m.in. akcję „Burza” i Powstanie Warszawskie. Na wystawie zaprezentowane zostały sylwetki bohaterów, w tym także Żołnierzy Wyklętych, którzy kontynuowali walkę o niepodległość Polski, stawiając opór komunistycznej dyktaturze.

Dopełnieniem opowieści są zdjęcia z prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej w miejscach, w których odnajdywane są i identyfikowane szczątki bohaterów Polski Walczącej, straconych w komunistycznych więzieniach.

„Niezmiernie się cieszę, że mogło dojść do otwarcia tej wystawy w miejscu szczególnym, jakim jest Parlament Europejski i w szczególnym dniu – 40 lat od wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolice Piotrową. To także szczególny rok dla Polski, kiedy to obchodzimy stulecie naszej niepodległości” – mówił Stanisław Ożóg.

Podczas otwarcia europosłowie mówili o trudnościach, jakie napotkali ze strony służb PE odpowiedzialnych za wystawy, które miały uwagi co do treści prezentowanych na wystawie.

„Na wystawie pokazaliśmy, że w 1939 roku to Polska opuszczona przez sojuszników musiała podjąć nierówną walkę z Niemcami i ZSRR. To nie Polska była agresorem i właśnie takie treści są kwestionowane w tym budynku. Brońmy dobrego imienia Polski” – apelował Stanisław Ożóg.

Ryszard Legutko wyraził wdzięczność wobec Instytutu Pamięci Narodowej za podejmowane przezeń działania na rzecz pielęgnowania pamięci w Polsce i za granicą. „Jesteśmy winni to tym, którzy oddali swe życie za Polskę i tym, którzy przyjdą po nas. Nie przetrwalibyśmy jako Polacy bez przekazywania pamięci historycznej z pokolenia na pokolenie” – mówił Ryszard Legutko.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński skierował do uczestników wystawy specjalny list.

„W setną rocznicę odzyskania niepodległości Polski przywołujemy wydarzenia, które przyniosły odrodzenie polskiej państwowości i wszechstronny rozwój wolnego narodu. Wystawa przedstawia bohaterstwo, determinację, nieugiętość, ale także pokazuje, że nawet w czasach okupacji towarzyszyła nam troska o przyszłość Polski, o jej rozwój i pomyślność całego narodu” – napisał Kuchciński.

Z kolei prezes IPN Jarosław Szarek w swoim liście zaznaczył, że Polska zawsze była partnerem odważnym i godnym zaufania, czego dobitnie dowiodła w 1939 roku. „Polska zdobyła się na stawienie czoła agresorowi, mimo widocznych dysproporcji sił militarnych i technicznych. Osamotniona stanęła wtedy tak naprawdę w obronie Europy, i wartości, na których była ona budowana przez całe stulecia – Europy chrześcijańskiej, broniącej człowieka i jego godności” – napisał dr Szarek. W jego imieniu list odczytał wiceprezes IPN Jan Baster

Wojewoda podkarpacka Ewa Leniart podkreśliła, że Polskie Państwo Podziemne było wyjątkowe w skali świata. „To dla nas wielki honor i wyróżnienie, że możemy prezentować tę wystawę w PE. Z całą pewnością doświadczenie Polski z II wojny światowej jest doświadczeniem wyjątkowym. Struktury polskiego państwa podziemnego w tym okresie nie miały swojego odpowiednika w żadnym kraju a jednocześnie funkcjonowały we wszystkich dziedzinach państwa” – mówiła Ewa Leniart.

„Bogaci o te doświadczenia tym bardziej cenimy suwerenność i wolność – dodała wojewoda podkarpacka.

Dr Dariusz Iwaneczko z rzeszowskiego IPN zaznaczył, że wystawa jest wyrazem umiłowania wartości, umiłowania własnego stylu życia, wolności, ukochania niepodległości nawet za cenę własnego życia”. „Te wartości, które prezentowali nasi przodkowie nie różnią się od tych proponowanych przez De Gasperiego, Schumana czy Adenauera. Niczym się nie różnią od tego, co prezentuje ta wystawa. Dlatego naszego zdumienie wzbudził fakt, że administracja PE próbowała walczyć z Polską Walczącą” – podsumował dr Iwaneczko.

List Prezesa IPN Pana dr Jarosława Szarka
List Marszałka Sejmu Pana Marka Kuchcińskiego
List Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla
  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com